O nas

Wspólnota Mieszkaniowa im. Adama Naruszewicza.

Do naszej Wspólnoty należą budynki w Szczecinie (Niebuszewo-Bolinko) przy ul. Rodziewiczówny 10-11, Kołłątaja 15-19 i Naruszewicza 11-15A.

Nasza Wspólnota Mieszkaniowa od 01 października 1998 jest zarządzana przez mieszkańców. Pierwszymi członkami Zarządu wybranymi przez mieszkańców byli: Józef Hemperek, Krystyna Owczarek, Halina Węgorzewska, Mirosława Rybicka, Henryk Rozkrut.

Po przejęciu budynków od poprzedniego zarządcy, okazało się że są one w bardzo złym stanie technicznym. W związku z tym zarząd opracował wieloletni plan remontów i modernizacji.

Pierwszym poważnym zadaniem remontowym był remont i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania (byliśmy jedną z pierwszych wspólnot mieszkaniowych w Szczecinie które miały tak nowoczesne urządzenia).

W roku 2001 nastąpiły zmiany w składzie zarządu, po śmierci pana Hemperka. Z woli mieszkańców do zarządu został powołany pan Ryszard Rybicki.
Remont i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania dał nam oszczędności które pomogły podjąć następne kroki, a było to kompleksowe wyremontowanie dachu wraz z wymianą dachówki, odbyło się to w roku 2003.
Kolejnym etapem planów remontowych było  zmodernizowanie trzech węzłów cieplnych, dzięki tym pracom zyskaliśmy kolejne oszczędności, które umożliwiły podjęcie kolejnych prac. Była to wymiana okien na klatkach schodowych.
Oprócz wyżej wymienionych prac, był też przeprowadzane drobniejsze remonty i modernizacja takie jak sukcesywna wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, instalacja zaworów gazowych wraz z przeniesieniem ich na zewnątrz budynków. I wiele innych prac i remontów.
Na jednym z rocznych zebrań ogółu właścicieli, mieszkańcy podjęli decyzję o gromadzeniu środków pieniężnych na remont elewacji i termomodernizację.
W 2011 roku nastąpiła kolejna zmiana w składzie Zarządu Wspólnoty.

Po wielomiesięcznych przygotowaniach, polegających na: opracowaniu inwentaryzacji budynków, badaniach kamerą termowizyjną, oraz innych niezbędnych prac przygotowawczych. W drugiej połowie roku 2011 został przeprowadzony pierwszy etap prac, a był to remont elewacji od strony podwórka. Mimo wielu przeciwności w lipcu 2012 roku przestąpiliśmy do drugiego etapu naszej największej inwestycji: remontu elewacji frontowej budynku i termomodernizacji. Równocześnie przeprowadziliśmy remont klatek schodowych.
Budynki naszej Wspólnoty ogromnym wysiłkiem Zarządu przy zrozumieniu i  cierpliwości naszych mieszkańców zostały  wyremontowane w pełnym zakresie w latach 2011 – 2012. Całość prac wykonała firma „J-K” S.C. ze Szczecina w systemie dociepleń „Baumit”. Elewacje wewnętrzną oraz zewnętrzną docieplono styropianem. Elewacje wewnętrzną docieplono styropianem „DALMATYŃCZYK fasada”, na ścianie frontowej zastosowano najnowocześniejsze i najbardziej efektywne rozwiązanie w dziedzinie docieplenia styropian „PLATINUM PLUS” firmy Termo Organika. Przez zastosowanie takiego rozwiązania osiągnęliśmy zamierzony cel, a było to uzyskanie korzystnego współczynnika przenikania λ (lambda). Użycie takich materiałów i rozwiązań dało nam możliwość skorzystania z dofinansowania zgodnie z Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Cała elewacja została pomalowana technologicznie zaawansowaną farbą nanoporową „Baumit NanoporColor”. NanoporColor to farba samoczyszcząca, silikonowa modyfikowana na poziomie nanocząsteczek, o podwyższonej odporności na zabrudzenia i „porastanie”. Docieplono również stropy strychów i piwnic.

Dzięki tym wszystkim remontom, dla naszych budynków zostało wydane „Świadectwo Energetyczne”  – certyfikaty charakterystyki energetycznej budynku pot. certyfikat energetyczny (z korzystnym współczynnikiem).

Remont oprócz estetycznego wyglądu dał nam komfort i oszczędności w kosztach użytkowania centralnego ogrzewania.

Obecnie w naszej Wspólnocie pracuje czteroosobowy zarząd w skład którego wchodzą:

Mirosława Rybicka, Sylwester Bernacki, Piotr Kokosiński, Ryszard Rybicki.

 

Niebuszewo

(do 1945 niem. Zabelsdorf, Rollberg)

– część miasta i osiedle administracyjne Szczecina, będące jednostką pomocniczą miasta, położone w dzielnicy Północ.

Część miasta Niebuszewo jest przedzielone linią kolejową na dwie części, gdzie część północna, należąca do dzielnicy Północ, to Niebuszewo właściwe, które w większości zajmowane jest przez spółdzielcze osiedle Książąt Pomorskich oraz osiedle Bpa Bandurskiego. Za to część południowa należy administracyjnie do osiedla Niebuszewo-Bolinko w dzielnicy Śródmieście.

Komentarze są zamknięte.