Konto bankowe Wspólnty.

Wspólnota Mieszkaniowa  im. A. Naruszewicza w Szczecinie

ul. A. Naruszewicza 14/4

71-556 Szczecin

PKO BP:  31 1020 4795 0000 9502 0003 8786