Wspólnota Mieszkaniowa podjęła uchwały 01/2021, 02/2021 i 03/2021.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej im. A. Naruszewicza w Szczecinie informuje że, w drodze indywidualnego zbierania głosów Wspólnota Mieszkaniowa podjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA nr 01/2021 z dnia 1.04.2021r. – w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2020.

  •   UCHWAŁA nr  02/2021 z dnia 1.04.2021r. – w sprawie rocznego planu gospodarczego i opłat na pokrycie kosztów zarządu.
  •   UCHWAŁA nr 03/2021 z dnia 1.04.2021r. – w sprawie uzupełnienia regulaminu porządkowego Wspólnoty Mieszkaniowej im. A. Naruszewicza w Szczecinie.

Konto bankowe Wspólnoty.

Wspólnota Mieszkaniowa  im. A. Naruszewicza w Szczecinie

ul. A. Naruszewicza 14/4

71-556 Szczecin

PKO BP:  31 1020 4795 0000 9502 0003 8786